BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gilejko Leszek, Książkiewicz Izabela
Title
Pracownicy wobec restrukturyzacji
Employed Persons Attitudes Towards Restructurization
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 4, s. 139-162
Keyword
Wartość pracy, Restrukturyzacja gospodarki, Standard życia, Praca, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Ubóstwo, Rynek pracy
Value of work, Economic restructuring, Standard of living, Labour, Employees in enterprise, Poverty, Labour market
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienie pracowników i ich rzeczywistości, czyli wartość pracy, stosunek państwa do pracy, problem ubóstwa pracujących oraz standard życia statystycznej rodziny pracowniczej. W drugiej części omówiono wyniki badań przeprowadzone wśród pracowników badanych sektorów restrukturyzacji.

In chapter I "The employed persons and reality" authors concentrate on value of work in Poland and government job policy. They present the results of research of employed persons, particularly share working people in total people in country. They also describe the poverty employed persons problem and standard of life of the statistical "employed" family. In chapter II "Employed persons researched restructurisation sectors" the authors present re-structurization employed persons attitudes towards re-structurization (mining, railway, manufacture of basic metals, manufacture of energy) and their relations to trade unions and their knowledge about government policy in this issue. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu