BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowski Ireneusz K.
Title
Równowaga ogólna i jej ograniczenia - model a rzeczywistość
General Equilibrium and Its Limitations - Model and Reality
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 42, s. 114-124, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Obliczeniowy model równowagi ogólnej, Ekonomia dobrobytu, Konkurencja doskonała, Optimum Pareto
Economic theory, Computable General Equilibrium model (CGE), Welfare economics, Perfect competition, Pareto optimality
Abstract
W artykule omówiono współczesny model równowagi ogólnej. Przeprowadzono analizę zjawisk zaburzających równowagę ogólną w odniesieniu do realnych gospodarek.

In this article discussed contemporary model of general equilibrium. Presented analysis of occurrence which perturb general equilibrium with reference to real economies. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu