BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurzynowski Adam
Title
Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu o charakterze strategicznym
Social Effects of Restructuring the Strategic Industry
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 4, s. 165-174
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rozwój lokalny, Przemysł, Restrukturyzacja przemysłu, Rozwój przemysłu
Political and systemic transformations, Local development, Industry, Industrial restructuring, Industry development
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: jakie skutki społeczne wywołuje restrukturyzacja przemysłu strategicznego w środowisku lokalnym oraz jakie działania należy podejmować w tym środowisku w celu zmniejszenia negatywnych i wzmocnienia pozytywnych skutków restrukturyzacji przemysłu strategicznego.

The paper is an attempt to characterise social effects of restructuring industrial establishments of the strategic character, i.e. the ones important for economic development and international trade exchange. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu