BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widera Wojciech
Title
Menedżerowie i aktorzy społeczni w działaniu: próba opisania i wyjaśnienia procesów wewnątrz organizacji i ich oddziaływań na zachowania zewnętrzne
Managers and Social Actors in Action: a Description and Explanation of Intraorganisational Processes and their Impact on External Behaviour Patterns
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 4, s. 175-198
Keyword
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zmiany organizacyjne
Enterprises functioning in the market, Managers in a enterprise, Restructuring of enterprises, Enterprise management, Organisational change
Note
summ.
Abstract
Na podstawie przeprowadzonych badań starano się odpowiedzieć na pytanie: na ile wewnątrzorganizacyjne układy między grupami społecznymi, składającymi się z pracowników, liderów związkowych i menedżerów, w zasadniczy sposób oddziaływują na zdolności adaptacyjne organizacji do rynku.

The objective of this paper is to describe how intraorganisational relationship between social groups (employees, trade unionists and managers) affects the organisations ability to adapt to market conditions. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu