BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorlewski Bartłomiej
Title
Efekt regresji do średniej w kontekście efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Effect of Average Regression in the Context of Information Performance of Stock Exchange in Warsaw
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 42, s. 39-46, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza regresji, Analiza efektywnego rynku, Efektywność informacji, Portfel papierów wartościowych
Regression analysis, Efficient market analysis, Information effectiveness, Portfolio securities
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Przedmiotem opracowania jest analiza, na rynku akcji GPW w Warszawie, zjawiska znanego pod nazwą efektu regresji do średniej. Istnieją przesłanki, by uznać rynek giełdowy za nie w pełni efektywny. Analiza strategii inwestycyjnej portfeli przegranych i wygranych (ang. winner-looser portfolio) dowodzi, że kursy akcji ekstremalnie zmieniających swoje wartości, w następnych okresach powracają do, odpowiedniej dla tego okresu, średniej. Według pomysłodawców tej strategii W. De Bondta i R. Thaler, dzieje się tak na skutek nadreaktywności inwestorów na informacje. Wnioski omówiono w kontekście hipotezy rynków efektywnych. (fragment z tekstu)

The subject of this article is analysis of phenomenon called effect of average regression on share market. Analysis of investment strategies of winner-loser portfolio proved that share prices which change value in next periods return to average. Conclusions discussed in context of hypothesis of effective markets. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu