BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skawińska Eulalia
Title
Polityka ekonomiczna państw w zakresie gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 1993, t. 21, s. 69-83
Keyword
Obszary problemowe, Rolnictwo, Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna, Gospodarka, Społeczności lokalne, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Strategia rozwoju regionalnego, Interwencjonizm państwa, Przestrzeń geograficzna, Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Ekosystem, Polityka rolna, Samorząd terytorialny, Polityka regionalna, Gospodarka regionalna, Obszary ekologicznego zagrożenia, Ochrona środowiska, Polityka gospodarcza
Problem areas, Agriculture, Space as an economic category, Economy, Local community, Equal opportunity of developing, Regional development strategy, Government intervention, Geographic space, Agricultural production space, Ecosystem, Agricultural policy, Local government, Regional policy, Regional economy, Areas of environmental threats, Environmental protection, Economic policy
Abstract
Celem opracowania jest próba określenia głównych strategii polityki ekonomicznej - w tym rolnej - oraz warunków jej skuteczności w zakresie stymulowania rozwoju rolniczych obszarów marginalnych i problemowych, na przykładzie wybranych europejskich państw wysoko rozwiniętych o gospodarce rynkowej oraz w Polsce. Autorka scharakteryzowała rejony marginalne, obszary problemowe, które szczególnie wymagają interwencjonizmu państwowego i wypracowania specjalnej polityki rolnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-5305
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu