BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarczyk Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Sondaż zdolności do konkurowania szkół wyższych na małopolskim rynku usług edukacyjnych
A Poll of the Competitive Capacity of Higher Education Schools on the Małopolska Education Services Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 5-20, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rynek usług edukacyjnych, Szkolnictwo wyższe
Education services market, Higher education
Note
summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Rynek pracy weryfikujący jakość szkolnictwa wyższego i edukacji odgrywa ważną rolę w budowaniu jego konkurencyjności. Opracowanie przedstawia problemy związane z zarządzaniem szkołami spowodowane koniecznością akredytacji oraz nasilającym się niżem demograficznym. W zakończeniu zaprezentowano ocenę oraz ranking szkół wyższych w województwie małopolskim.

The article sketches the problems of managing schools caused by accreditation and the approaching demographic low. The labour market, which verifies the quality of education, plays a significant role in building the schools` competitiveness. The study presents the results of the authors` own opinion poll research in this area, as well as a brief account of the national rankings. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 2. Chmielecka E., Czy rankingi uczelni wpływają na jakość edukacji wyższej? [w:] Doświadczenia i perspektywy uczelni niepaństwowych. Jakość kształcenia. Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Kraków 2000.
 3. Pawłowski K., Sukces środowiskowy, "Forum Akademickie" 1998, nr 11.
 4. Ranking niepublicznych szkół biznesu, "Perspektywy" 2001, nr 5.
 5. Ratajczak Z., Akredytacja jako czynnik rozwoju uniwersytetu, "Forum Akademickie" 1999, nr 2.
 6. Ratajczak Z., Rankingi są na ogół oparte na kryteriach ilościowych, co nie jest w pełni tożsame z oceną jakości, "Forum Akademickie" 2000, nr 7-8.
 7. Rocki M., Gdzie są jasne kryteria, "Forum Akademickie" 2000, nr 7-8.
 8. Strategia Rozwoju Uczelni, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001 (materiały do użytku wewnętrznego).
 9. Szabłowski J., Rozwój wyższego szkolnictwa niepaństwowego w Polsce - wybrane problemy [w:] Doświadczenia i perspektywy uczelni niepaństwowych. Jakość kształcenia, Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Kraków 2000.
 10. Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r., Dz.U. nr 65, poz. 386.
 11. Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r., Dz.U. nr 96, poz. 590.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu