BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Kazimierz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu "wysokiej techniki"
Regional Constraints of Localization and Development of High-Tech Industries
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 485, s. 19-25
Keyword
Polityka regionalna, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Aglomeracje miejskie, Struktura przemysłu, Infrastruktura techniczna
Regional policy, Industrial production location, Urban agglomerations, Industrial structure, Technical infrastructure
Note
summ.
Abstract
Omówiono główne czynniki warunkujące lokalizację i rozwój przemysłu "wysokiej techniki" w aglomeracjach miejskich i implikacje jakie z tego wynikają dla polityki regionalnej.

Relying on a model of cyclical development of urban areas, the author attempts to show that regions attractive from the point of view of localization of high-tech industries must show a capacity for ongoing restructuring of their economy. It depends not only on a country's economic situation, but also on such regional factors as the policies of regional authorities, the functioning of the educational system, the quality and efficiency of existing technical infrastructure, co-operation of business and public and educational institutions as well as on the quality of life in the area in question.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ahlbrandt R.S., Weaver E., Public-Private Institutions and Advanced Technology Development in Southwestern Pennsylvania, Journal of American Planning Association, 1987, nr 4, s. 449-459.
  2. Jacobs J., Cities and the Wealth of Nations. Principles of Economic Life, Random House, tew York 1984.
  3. Jewtuchowicz A., Problemy powstawania środowiska przedsiębiorczości i lokalnych systemów [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, praca zbiorowa AE, Kraków 1995.
  4. Karpiński A., Obraz, zmian strukturalnych [w.] Stan i perspektywy polskiej gospodarki, Wyd. Key Text, Warszawa 1993.
  5. Malisia E., The Locational Attractiveness of the Southeast to High Technology Manufactures [w:] High Hopes for High Technology, praca zbiorowa, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1985, s. 174-190.
  6. Marczewski K., Współpraca gospodarcza z zagranicą w okresie transformacji [w:] Gospodarka polska w latach 1990-1992 - Doświadczenia i wnioski, praca zbiorowa, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1992.
  7. Pietrzyk I., Rekonwersja gospodarki regionalnej w świetle nowych koncepcji rozwoju regionalnego [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, praca zbiorowa AE, Kraków 1995.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu