BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachel Barbara
Title
Integracja polskiego rolnictwa z UE w opinii rolników indywidualnych województwa małopolskiego
The Integration of the Polish Agriculture with the EU in Opinion of Farmers from the Małopolska Province
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 35-44, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka rolna, Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, Rozwój rolnictwa
Poland's economic integration with the EU, Agricultural policy, Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture development
Note
summ., streszcz.
Company
Wspólnota Europejska
European Community
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono aktualną ocenę stanu wiedzy rolników na temat problemów związanych z integracją polskiego rolnictwa z Unią Europejską, opartą na badaniach ankietowych. Omówiono również stosunki ekonomiczne w badanych gospodarstwach oraz opinie rolników na temat korzyści, zagrożeń i obaw wynikających z przyszłej akcesji oraz z koniecznych dostosowań do wymogów UE.

The aim of the paper is to present the actual state of knowledge on integration of Polish agriculture with the European community prepared on the basis of questionnaire studies. The article also deals with economy of investigated farms and presents the opinions of farmers concerning advantages, threats and anxieties appearing from the future accession and from the necessary adjustments to the requirements of the EU. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu