BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Janina
Title
Dylematy rozwoju obszarów wiejskich w teorii i praktyce
Rural Areas Development Problems (Dillema) in Theory and Practice
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 23-33, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Wiejski rynek pracy, Wieś, Rozwój rolnictwa
Modernisation of the rural area, Rural labour market, Village, Agriculture development
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania oraz opis praktyki gospodarczej na temat rozwoju obszarów wiejskich. Omówiono również kierunki rozwoju, bariery i ograniczenia oraz rolę środków publicznych we wspieraniu wielofunkcyjności wiejskich gospodarek.

The paper presents theoretical as well as practical aspects of rural development in Poland. Discussion on theory contains definitions of rural areas, their multifunctional and rural entrepreneurship development. Barriers and limitations to rural areas development and the assistans of public means supporting rural area development, were discussed. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu