BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta
Title
Szanse i zagrożenia produkcji owoców w opinii sadowników subregionów: krakowskiego, nowosądeckiego i tarnobrzeskiego
Opportunities and Threats in Fruit Production in Opinion of Orchardmen of Subregions: Krakowski, Nowosądecki, Tarnobrzeski
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 57-65, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Rynek rolny, Restrukturyzacja rolnictwa
Crop production, Agricultural markets, Agricultural restructuring
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu było poznanie opinii producentów na temat szans i zagrożeń produkcji owoców na terenie trzech subregionów Polski południowo-wschodniej: krakowskiego, nowosądeckiego i tarnobrzeskiego.

The reason of research was to recognize opinions of producers in the subject of opportunities and threats in production of fruits on the area of three subregions in south-eastern of Poland: Kraków, Nowy Sącz and Tarnobrzeg. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu