BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pajewska Renata
Title
Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce : Porównanie ofert firm abonamentowych i ubezpieczeniowych - część druga
Health Insurance Market in Poland : Comparing Offers of the Voucher and Insurance Companies - Part 2
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 34, s. 71-86
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia zdrowotne, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Oferta usługowa, Studium przypadku
Insurance market, Health care insurance, Insurance company, Services offer, Case study
Abstract
Artykuł dotyczy oferty produktów zdrowotnych w Polsce. Autorka analizuje zakres ochrony stosowanej przez poszczególne zakłady ubezpieczeń na życie na podstawie ich oferty w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Przegląd obejmuje następujące zakłady: PZU, PZU Życie, Cigna STU, Allianz Życie, Compensa, Daewoo Life, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Amplico Life, Nationale Nederlanden i Commercial Union.

The article concerns offers of the health products in Poland with special attention paid to insurance companies such as PZU, PZU Życie, Cigna STU, Allianz Życie, Compensa, Daewoo Life, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Amplico Life, Nationale Nederlanden and Commercial Union. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu