BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ornarowicz Urszula
Title
Szkoła Główna Handlowa w polskim systemie edukacji menedżerskiej
Warsaw School of Economics in Polish Manager Education System
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 34, s. 129-137
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły ekonomiczne, Kształcenie menedżerów
Higher education, Higher economic schools, Managers training
Company
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Abstract
Celem artykułu jest określenie miejsca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wśród uczestników edukacji menedżerskiej w Polsce w 2000 roku. Autorka omawia usytuowanie SGH wśród innych szkół wyższych kształcących menedżerów, z uwzględnieniem typów tych szkół i form kształcenia. Analizuje udział SGH w ogólnej liczbie studentów kształconych na kierunkach menedżerskich w Polsce. Przedstawia miejsce SGH pod względem koncentracji kadry profesjonalnie przygotowanej do kształcenia menedżerów.

The goal of the article is to define the place of Warsaw School of Economics in Poland in 2000 among participants of manager education. The author presents some statistics concerning participation of Warsaw School of Economics in general number of students studying management in Poland. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu