BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazna Krystyna, Kowalczuk Iwona
Title
Uwarunkowania zachowań nabywczych polskich konsumentów - wyniki badań
Conditions of Polish Consumers Shopping Behavior - the Results of Research
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 85-92, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Badania ankietowe, Konsument, Zachowania konsumenta
Questionnaire survey, Consumer, Consumer behaviour
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego na temat czynników determinujących zachowania nabywcze konsumentów, zrealizowanego w 2002 r. Analizując zachowania nabywcze próby respondentów uwzględniono m.in. uwarunkowania wyboru placówek handlowych, specyfikę zachowań konsumentów podczas realizacji codziennych i okresowych zakupów, stosunek badanych do zakupów w niedzielę oraz ich preferencje w zakresie stosowanych działań merchandisingowych. (oryg. streszcz.)

The article presents the results of a questionnaire research concerning conditions of shopping behavior of Polish consumers carried out in 2002. The analysis of shopping behavior of searched sample of respondents includes among others: conditions of retail outlets choice, specific features of consumers behavior during everyday and periodical shopping, respondents attitude towards doing shopping of Sundays and their preferences as far as chosen kinds of merchandising activities.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu