BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konieczny Sławomir
Title
Ekonomiczna i techniczna analiza możliwości wykorzystania biopaliw stałych w Polsce
Economic and Technical Analysis of Possibility of Use Solid Biofuel in Poland
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 93-103, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Produkcja proekologiczna, Alternatywne źródła energii, Energetyka, Odnawialne źródła energii, Paliwa alternatywne, Biomasa, Biopaliwa
Pro-ecological production, Alternative energy sources, Energetics, Renewable energy sources, Alternative fuels, Biomass, Biofuels
Note
summ., streszcz.
Abstract
Omówiono właściwości biomasy jako źródła energii, przeanalizowano korzyści z zastosowania surowców odnawialnych w systemie energetycznym oraz przedstawiono efekty ekonomiczne i techniczne zastosowania biomasy w energetyce.

There are a lot of advantages of using solid biofuels as a source of energy. So that there is a strong need of its development. There are many social, economic, agricultural and ecological factors that affect development of solid biofuels industry. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu