BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kropsz Irena
Title
Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod względem ich wyposażenia infrastrukturalnego
Special Diversity of the Rural Areas Regarding their Infrastructural Outfit
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 161-167, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Infrastruktura techniczna rolnictwa, Infrastruktura gospodarcza, Wieś, Infrastruktura społeczna gminy, Infrastruktura wsi, Zróżnicowanie przestrzenne
Technical infrastructure of agricultural, Economic infrastructure, Village, Social infrastructure of gmina, Rural infrastructure, Spatial differentiation
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule dokonano analizy poziomu wyposażenia w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, społecznej i ekonomicznej na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska. Za pomocą metod statystycznych dokonano waloryzacji punktowej obszarów wiejskich pod względem poziomu infrastruktury, wykazując zróżnicowanie pomiędzy gminami oraz w obrębie danych gmin, analizując poszczególne wsie.

This paper discusses the level of equipment of basic technical, social and economic element in the chosen communities in Lower Silesia region. The statistical method of point valorization was used in the analyse in order to highlight differences among communities and among villages within one community. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu