BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Anna
Title
Foodstuffs Labelling as an Instrument of Marketing and Food Safety Assurance
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 197-205, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Marka produktu, Decyzje konsumenckie, Etykiety towarowe, Marketing produktów żywnościowych, Opakowania produktów spożywczych
Product brand, Consumer decision, Labels, Marketing of food products, Food packaging
Note
summ., streszcz.
Abstract
Badania konsumenckie przeprowadzone w 2001 roku pozwoliły na określenie znaczenia znakowania produktów spożywczych jako instrumentu marketingu i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Oceniono rolę etykietowania w decyzjach nabywczych konsumentów oraz stopień znajomości oznaczeń umieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych wśród konsumentów. (skróc. oryg. streszcz.)

Consumers research held in the year 2001 allowed for determination of the foodstuffs labelling importance as an instrument of marketing and food safety assurance. The role of labelling in consumers purchase decisions and the degree of knowledge of marks placed on the packaging among the consumers were estimated. It was found that label is an important element of packaging in consumers opinion and influences their purchase decisions, and also that the knowledge of informative marks in sot sufficient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu