BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Altkorn Jerzy (Wydział Zarządzania)
Title
Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce
Conditions for the Development of Marketing in Poland
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 3-7
Keyword
Zachowania przedsiębiorstw, Marketing, Marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa
Enterprise behaviour, Marketing, Marketing concept of the company
Note
summ.
Abstract
Tematem swoich rozważań uczynił autor istniejące oraz przewidywane warunki, a także szanse i zagrożenia rozwoju marketingu w warunkach polskich. Po krótkiej historii rozwoju marketingu w skali światowej i w Polsce, autor przeanalizował relacje zachodzące pomiędzy prywatyzacją a marketingiem. Do najważniejszych barier rozwoju orientacji marketingowej przedsiębiorstw zaliczył kwalifikacje menadżerów i załóg. Na końcu przedstawił w jaki sposób orientacja marketingowa rozwija się w różnych sferach gospodarki (rynek dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, usługi, instytucje finansowe).

In this article the author analyses the factors determining the development of marketing in Poland against the background of the transformation of the economy and society. In his introduction the author examines the limited attempts made to implement marketing in practice under the centrally planned economy and the development of marketing in the independent academic world. The author notes the consequences of such actions under the conditions of a developing market economy. Analysing the relationship between marketing and privatisation, the author treats the latter as an important although insufficient lever in the transition of enterprises towards a marketing orientation. A considerable part of this analysis is devoted to the questions of barriers, personnel and skills. In the final part of this article he discusses the development of marketing in different sectors of the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu