BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Strategia globalizacji jako jeden z efektów walki konkurencyjnej przedsiębiorstw
Globalisation Strategy as an Outcome of Competition between Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 125-139, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe
Enterprise competitiveness, Enterprise internationalization, Globalization of enterprise activity, International market
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest pokazanie, iż wejście na rynki zagraniczne zwiększy możliwości konkurencyjne poszczególnych przedsiębiorstw, a także wprowadzi elementarne pojęcia wyjaśniające proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

This article presents not only motives and stimuki for the internationalisation of enterprises, but also strategies for their globalisation. The globalisation of enterprises is an outcome of fiercer compettion on the market. The aim of the article is to demonstrate that foreign market entry improves the competitive capacity of individual enterprises, and to introduce some elementary notions elucidating the processes involved in the internationalisation of enterprises. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Kraków-Warszawa 2001.
 2. Białecki K.P., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1997.
 3. Drucker P., W kierunku organizacji nowego typu [w:] Organizacja przyszłości, pod. red. F. Hesselbein, M. Goldsmisth, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
 4. Forowicz J., Ewolucja przedsiębiorstw - od strategii międzynarodowej do strategii globalnej [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstw, pod red. M.K. Nowakowskiego, Key Text, Warszawa 1997.
 5. Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera, Warszawa 1998.
 6. Kasiewicz S., Globalizacja działalności operacyjnej [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstw, pod red. M.K. Nowakowskiego, Key Text, Warszawa 1997.
 7. Komor M., Euromarketing - strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa 2000.
 8. Koźmiński A.M., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 9. Nelson C.A., Global Success - International Business Tactics for the I990s, Liberty Hall Press, New Jersey 1992.
 10. Penc-Pietrzyk I., Strategie biznesu i marketingu, PSB. Kraków 1999.
 11. Ritzer G., McDonaldyzacja społeczeństwa, Spectrum, Warszawa 1999.
 12. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1996.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999.
 14. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995.
 15. Wiktor J.W., Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy. Przesłanki rozwoju orientacji zagranicznej przedsiębiorstw [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, pod red. J.W.Wiktora, Materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, AE, Kraków 1998.
 16. Współczesna gospodarka światowa, pod red. A.B. Kisiel-Kowczyc, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1997.
 17. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu