BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaszewska Agnieszka
Title
Niemieckie koncepcje rozwoju zachodniego pogranicza Polski
German Conceptions of the Development of the Western Polish Borderland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (16), 2008, nr 1193, s. 159-169, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Formy współpracy przygranicznej, Współpraca regionów przygranicznych, Region przygraniczny
Border cooperation form, Region cross-border cooperation, Border areas
Note
summ.
Abstract
Zamieszczono diagnozę transgranicznych koncepcji rozwoju zachodniego pogranicz Polski. Przedstawiono kontrowersje wokół aktualnych pomysłów na transgraniczny rozwój zachodniego pogranicza Polski.

The following article deals with the involvement of Germans in the process of developing the Western Polish borderland. The discussed projects share the same feature: the lion's share of them is developed by German companies and although these projects are based on solid methodological foundations, proper regional analysis and they contain interesting suggestions concerning the course of action, they do not equally consider needs of both sides. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ciok S., Pogranicze polsko-niemieckie, problemy współpracy transgranicznej, UW, Wrocław 2004.
 2. „Gazeta Wyborcza Szczecin" 2006a nr 82, 6 kwietnia 2006 r.
 3. „Gazeta Wyborcza Szczecin" 2006b nr 141, 19 czerwca 2006 r.
 4. „Gazeta Wyborcza Szczecin" 2006c nr 142, 20 czerwca 2006 r.
 5. Guz-Vetter M., Polsko-niemieckie pogranicze, szansę i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 6. Kaszewska A., Proces ksztalcenia jako dziedzina współpracy w Euroregionie Nysa, [w:] Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa, Prace Naukowe IX 2003, ACK, 2003.
 7. Modrzejewska A., Transgraniczność czynnikiem rozwoju spoleczno-gospodarczego regionów zachodniej Polski, [w:] Gospodarka przestrzenna V, red. Z. Przybyła, AE, Wrocław 2003.
 8. Polsko-niemiecki obszar przygraniczny w roku 2020 - scenariusz rozwoju i zalecenia odnośnie jego realizacji, Hamburgisches Welt - Wirtachafts - Archiv., Hamburg Institute of International Economics 2006.
 9. Przybyła Z., Euroregiony w województwie dolnośląskim, [w:] Przemiany strukturalne w Euroregionie Nysa, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 827, AE, Wrocław 1999.
 10. Przybyła Z., Koncepcja rozwoju gospodarczego dla Euroregionu Nysa (próba oceny), [w:] Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski, red. F. Adamczuk, Z. Przybyła, PAN, Warszawa 1994.
 11. Saksonia i Dolny Śląsk - partnerzy w Unii Europejskiej, materiały konferencyjne z 29 czerwca 2005 r., Wrocław 2005.
 12. www.berlin-polska.pl.
 13. www.enlarge-net.dresedn .de.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu