BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska-Półtorak Alicja
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej po roku 2000
Foreign Direct Investment in the World Economy after the Year 2000
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (16), 2008, nr 1193, s. 360-368, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Gospodarka światowa, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, World economy, Foreign investment
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie miejsca i znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali światowej z wyszczególnieniem wybranych regionów i krajów oraz zaproponowanie usystematyzowanego ujęcia pojęć z zakresu inwestycji oraz inwestycji zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bezpośrednich. Największy nacisk położono na zmiany zachodzące w gospodarce światowej w latach 2003-2005. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to place foreign direct investment in the world economy and to discuss its role especially in selected regions and countries. The author also proposed some approach to investment, foreign investment, and foreign direct investment terminology. Special attention was drawn to changes in the world economy (in terms of foreign direct investment) in the period of 2003-2005. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Wyd. Key Text, Warszawa 2000.
 2. Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 3. Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Moffett M.H., International Business, 3rd Edition, The Dryden "Press, Harcourt Brace College Publishers, International Edition (Fort Worth, Philadelphia, San Diego, New York, Austin, San Antonio, Toronto, Montreal, London, Sydney, Tokyo) 1994.
 4. Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, t. l, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 5. Hirshleifer J., Investment Decision under Uncertainty: Choice-Theoretic Approaches, „The Quarterly Journal of Economics" 1965, vol. LXXIX, nr 4.
 6. Johanson J., Vahlne J., The Internationalization Process of the Finn - a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of International Business Studies" 1977, t. 8, nr 1.
 7. Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 8. Najlepszy E., Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Bafina, Poznań 1993.
 9. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makro ekonomii, Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1993.
 10. Noga M., Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej z uwzględnieniem procesu transformacji, Dolnośląska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.
 11. Pastusiak R., Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa 2003.
 12. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 14. Sitek E., Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw, seria Monografie nr 46, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.
 15. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, UN-UNCTAD, New York, Geneva 2005.
 16. World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UN-UNCTAD, New York, Geneva 2006
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1427-2229
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu