BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Józef
Title
Polityka żywnościowa - potrzeba racjonalizacji
Food policy. The need for rationalisation
Source
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 6, s. 1-8
Keyword
Bezpieczna żywność, Ochrona konsumenta, Ochrona zdrowia, Rynek żywności
Safe food, Consumer protection, Health care protection, Food market
Abstract
Autor zauważa, że polityka żywnościowa w Polsce jest realizowana przez kilka resortów (głównie przez resorty rolnictwa i zdrowia) oraz wiele instytucji standaryzujących, certyfikujących, monitorujących, nadzorujących, kontrolujących itp. Nie ma jednej instytucji, która by syntetyzowała dorobek wspomnianych grup podmiotów w zakresie wpływu jakości żywności i żywienia na zdrowie społeczeństwa. W artykule przeprowadzono analizę potrzeb i możliwości racjonalizacji krajowej polityki żywnościowej i jej skonsolidowania wokół najważniejszego celu, jakim jest zdrowie konsumentów (zdrowie publiczne). Opracowanie jest przyczynkiem do obecnej dyskusji i koncepcji powołania do życia Narodowego Urzędu Zdrowia Publicznego (m.in. wg Ministerstwa Rolnictwa) lub Urzędu Bezpieczeństwa Żywności oraz Głównego Inspektoratu Zdrowia Publicznego (wg Ministerstwa Zdrowia).

The food policy whose objective is consumer's health (public health) is incoherent and not Consolidated both in Poland and in the European Union. This results from the fact that it takes place where there meet different government departments, first of all, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health, and is implemented by many institutions. Attempts to reform the food and health protection policy are undertaken both at the Community and national levels. In the article, besides an analysis of the degree of cohesion and consolidation of the food policy in Poland, the author proposes rationalisation of the policy by way of establishment of the National Office for Consumer Health Monitoring and Protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Prawo żywnościowe Unii Europejskiej, pod red. E. Niteckiej i M. Obiedzińskiego, Fundacja FAPA przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2000, s. 19-20.
  2. Z. Wojtasiński, M. Zdziechowska, Czy wiesz, co jesz?', "Wprost", 7 września 2008.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu