BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzuchowski Lech
Title
Przemiany społeczne na wsi
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 2008, nr 21-22, s. I-IV
Keyword
Wieś, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna, Migracja ludności, Migracja zawodowa, Migracja zarobkowa
Village, Health care protection, Health care, Population migration, Occupational migration, Economic migration
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Autor w swoim opracowaniu porusza kwestie: zdrowia na wsi, kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich oraz migracji. Unia Europejska i kraje członkowskie podejmują działania, które mają zachęcić osoby z wykształceniem rolniczym, aktywne zawodowo, do wykonywania zawodu rolnika. Mimo to wciąż następuje wzrost migracji – również znaczący wzrost migracji zagranicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu