BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołuj Artur (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Funkcjonowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na przykładzie miasta Krakowa
The Functioning of a Gmina Fund for Environmental Protection and Water Management Based on the Example of Kraków
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 617, s. 129-140
Keyword
Finansowanie ochrony środowiska, Fundusze ekologiczne
Environmental protection financing, Ecological funds
Note
summ.
Company
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie roli funduszy środowiskowych w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego. Przeprowadzono analizę czynności Funduszu Gminnego ukierunkowanego na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w Krakowie.

The natural environment in Poland has been devastated and overused to a high degree. Improving quality, and therefore halting degradation, as well as reclaiming devastated land requires not only massive financial outlays but also significant changes in the approach to using natural resources, including the creation of a method for the optimal allocation of limited funds. Therefore, the adjustment of economic development and management system goals to the requirements of environmental protection has become crucial. One of the more important elements of the management system is selecting sources of finance for environmental measures. The aim of this article is to present the role of environmental funds in financing environmental protection based on an analysis of the operations of the Gmina Fund for Environmental Protection and Water Management in Kraków. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Efektywność wydatkowania Funduszy ekologicznych nie posiadających osobowości prawnej, pod red. F. Piątka, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2000.
  2. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, wyd. 4, PWE, Warszawa 2001, s. 167.
  3. Preisner L., Pindór T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska, wyd. 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000, s. 101-126.
  4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz. U. 1998, nr 106, poz. 668; porównaj z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627.
  5. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. 1982, nr 11, poz. 79 oraz Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz. U. 1991, nr 101, poz. 404.
  6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r., o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawa "Prawo wodne", Dz. U. 1993, nr 40, poz. 183.
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawa "Prawo wodne", Dz. U. 1989, nr 26, poz. 139.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu