BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balińska Agata
Title
Turystyka wiejska jako przykład dywersyfikacji funkcji obszarów wiejskich na przykładzie gminy Płaska
Rural Tourism as an Indication of Diversification of Functions in the Rural Areas on the Example of Płaska Commune
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 28-33, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Strategia dywersyfikacji, Agroturystyka
Modernisation of the rural area, Diversification strategy, Agrotourism
Note
summ.
Abstract
Podjęto próbę przedstawienia turystyki wiejskiej jako przejawu dywersyfikacji aktywności na obszarach wiejskich. Posłużono się przykładem gminy Płaska, na terenie której występują bogate walory turystyczne. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzone wśród właścicieli obiektów turystycznych i pozostałych mieszkańców gminy.

The article attempts to present rural tourism as an indication of diversification of activities in the rural areas. It is based on the case study of the Plaska commune, the area with noteworthy tourist values, where the tourist infrastructure has been (dynamically) developing in recent years. Tourism is becoming an alternative to unprofitable agricultural production and allows the alternative use of forest areas. This paper discusses the results of research conducted among the owners of tourist facilities and other inhabitants of the commune. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. 2002: Cele i sposoby badania wiejskiej przedsiębiorczości. [W:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Kłodziński M. 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. PAN IRWiR, Warszawa.
  3. Majewski J., Lane B. 2003: Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.
  4. Sznajder M., Przczbórska L. 2006: Agroturystyka. PWE, Warszawa.
  5. www.pytlak.com.pl
  6. www.niemen.org.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu