BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aniszewska Grażyna
Title
Kształtowanie kultury organizacyjnej w organizacjach międzynarodowych w sytuacji fuzji i przejęć
Molding organizational culture in international organizations subject to mergers and acquisitions
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6, s. 27-38, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Kultura organizacji, Badanie kultury organizacyjnej, Fuzje i przejęcia, Organizacje międzynarodowe
Corporate culture, Organizational culture study, Mergers and acquisitions, International organisations
Abstract
Artykuł jest poświęcony działaniom, jakie mogą podejmować międzynarodowe organizacje w procesie fuzji przejęć, aby zapewnić elastyczność działania. W międzynarodowych fuzjach i przejęciach kultura organizacyjna stanowi ważny mechanizm spajający. Stąd też umiejętność spojrzenia na proces integracji z perspektywy kulturowej staje się wyzwaniem dla partnerów transakcji. W artykule wskazano na najważniejsze narzędzia oraz potencjalne problemy związane z kształtowaniem kultury organizacyjnej. Studium przypadku stanowi ilustrację omawianych problemów. (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to actions that international organizations in the process of mergers and acquisitions can take in order to guaranty flexibility. Organizational culture is an important "welding" mechanism in international mergers and acquisitions. This is why the ability to look at the integration process from a cultural perspective is stepping up to becoming a challenge for partners to the transaction. This article identifies the most important tools as well as potential problems in shaping organizational culture. Case studies serve to illustrate the discussed questions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler N. (1991), International dimensions of organizational behavior, PWS - Kent Publishing Company, Boston.
 2. Aniszewska G. (2004), Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach, OW SGH, Warszawa.
 3. Barmeyer C, Mayrhofer U. (2008), The contribution of intercultural management to the success of international mergers and acquisitions: an analysis of the EADS group, „International Business Review", February.
 4. Collins J., Porras J. (1994), Built to last: successful habits of visionary companies, HaperBusiness, NY.
 5. Collins J. (2001), Good to great, HaperBusiness, NY.
 6. de Geuss A. (1997), The living company, Harvard Business School Press, Boston.
 7. Ghoshal S., Nohria N. (1997), The differentiated MNC. Organizing multinational corporations for value creation, Jossey-Bass Publish., San Francisco.
 8. Hałabuz N. (2008), Pracownicy banku domagają się podwyżek, „Parkiet" 1.04.
 9. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 10. [http://www.pekao.com.pl]
 11. [http://www.unicreditgroup.cu]
 12. Kay I., Shelton M. (2000), The people problem in mergers, „The McKinsey Quarterly", No. 4.
 13. Kreps D. (1990), Corporate culture and economic theory [w:] Perspectives on positive political economy, Alta J., Shepsle K. (eds.) Cambridge University Press, Cambridge.
 14. O'Rourke J. (1989), Postmerger integration [w:] The Arthur Young management guide to mergers and acquisitions, Biblera R. (ed.) John Wiley & Sons, NY.
 15. Ouchi W (1980), Markets, bureaucracies and clans, „Administrative Science Quarterly", Vol. 25.
 16. Stasiak P (2007), Żarłoczny żubr. „Polityka", nr 45.
 17. Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.
 18. Uzzi B. (1997), Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness, .administrative Science Quarterly", March.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu