BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorski Czesław
Title
O zaletach słabej kultury organizacyjnej
The advantages of a weak organizational culture
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6, s. 39-48, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kultura organizacji, Badanie kultury organizacyjnej, Tożsamość przedsiębiorstwa, Tożsamość korporacyjna
Corporate culture, Organizational culture study, Enterprise identity, Corporate identity
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na negatywne skutki silnej kultury organizacyjnej, która oznacza silną tożsamość organizacji. Do skutków tych należy zaliczyć małą podatność innowacyjną, agresywny stosunek do otoczenia utrudniający kooperację oraz bezkrytyczną akceptację stereotypów. W warunkach globalnego rynku organizacje posiadające silną kulturę mają małe szanse sukcesu. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to call attention to the negative effects of a strong organizational culture, which is at the same time synonymous with a strong organizational identity. Such negative aspects include low susceptibility to innovation, aggressive attitudes with respect to the environment that impede cooperation, and an uncritical acceptance of stereotypes. Organizations with a strong culture have little chance of success on a global market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler N.J. (1986), International Dimensions of Organizational Behavior, Kent Publishing Comp., Boston.
 2. Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa. Bate P. (1984), The Impact of Organizational Culture an Approaches to Organizational Problem-Solving, „Organization Studies", No. 5.
 3. Beyer J.M. (1981), Ideologies, Values and Decision Making in Organizations [w:] Handbook of Organizational Design, Oxford University Press, Oxford.
 4. Casirer E. (1997), Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, PWN, Warszawa.
 5. Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWN, Warszawa.
 6. Czarniawska-Joerges B., Kostera M. (1994), Teoria organizacji w obrazkach. Organizacja kultura, organizacja teatr, „Przegląd Organizacji", nr 12.
 7. Czarnowski S. (1959), Wędrówka narzędzia [w:] „Dzieła", l. 1, KiW Warszawa.
 8. Huntington S. (2006), Zderzenie cywilizacji, Wyd. Muza, Warszawa.
 9. Peters T, Waterman R.H. (1982), In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies, Harper-Row, New York .
 10. Rees D., McBain R. (2004), People Management Challenges and Opportunities, Macmillan, New York.
 11. Sathe V (1983), Implications of Coiporate Culture, “Organizational Dynamics", No. 12.
 12. Wilkins A.L. (1983), The Culture Audit: A Tool for Understanding Organizations ..Organizational Dynamics", No. 10.
 13. Williams A., Dobson P, Walters M. (1989), Changing Culture. New organizational approaches, Institute of Personnel Management, London.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu