BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitko-Lutek Agnieszka
Title
Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań
The organizational culture of Polish businesses in light of research
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6, s. 49-58, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Kultura organizacji, Badanie kultury organizacyjnej, Kultura
Corporate culture, Organizational culture study, Culture
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie diagnozy polskiej kultury organizacyjnej. Przedstawione zostaną wyniki badań dotyczących istniejącej i preferowanej kultury organizacyjnej przeprowadzone wśród kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw. Omówione zostaną także wyniki badań respondentów ukraińskich, niemieckich i brytyjskich w zakresie percepcji polskiej kultury organizacyjnej. W ramach wniosków z przeprowadzonych badań opracowane zostaną kierunki kształtowania kultury organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present diagnoses of Polish organizational culture. Presented research results cover existing and preferred organizational culture as found among the managerial staff of Polish companies. Perceptions of Polish organizational culture by Ukrainian, German, and British respondents are also discussed. The conclusions of the research include directions for future change in organizational culture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brislin R., (1993), Understanding culture’s Influence on Behavior, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.
  2. Hofstede G. (1993), Cultural Constraints in Management Thories, „Academy of Management Executive”, Vol. 7, No 1.
  3. Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu