BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażejowska Małgorzata
Title
Aktywizowanie obszarów wiejskich na przykładzie programu Leader+ w woj. Zachodniopomorskim
Activation of Rural Areas for Example Programme Leader+ in the Western-Pomeranian Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 34-37, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Program LEADER, Sektorowy Program Operacyjny
Local development, Village, Modernisation of the rural area, LEADER Programme, Sectoral Operational Programme
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Program Leader+ funkcjonuje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO). Omówiono zasady działania tego programu w województwie zachodniopomorskim oraz przedstawiono rolę Lokalnych Grup Działania i partnerstw publiczno-prywatnych.

The undertaking the common suggestions for the habitants rural areas makes it possible the securing of incommensurable and measurable social, economical, preservation of nature profits servicing to future development. It is imperative stimulating of international processes, relaying on the creating of the rural communities the Local Activity Groups. Supporting of above processes may be possible by using the union assistance of the Programme Leader+. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brodziński Z. 2006: Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w opiniach przedstawicieli lokalnych grup działania. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 540, Rolnictwo LXXXVII, Wrocław, s.105-113.
  2. Grochowska R., Pionka B. 2002: Program LEADER instrumentem aktywizacji społeczności lokalnych -wnioski dla Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 4(117), IRWIR PAN,Warszawa, s.36-56.
  3. Halamska M. 2005: Doświadczenia dwóch edycji programu LEADER w Portugalii. Wieś i Rolnictwo, nr 4(125), IRWIR PAN, Warszawa, s.47-57.
  4. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Dz.U. z 2004, Nr 207, poz.2117 z późn.zm.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu