BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białynicka-Birula Joanna (Wydział Zarządzania)
Title
Analiza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku
An Analysis of Trends on the World Art Market at the Turn of the 20th Century
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 756, s. 53-69, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Analiza rynku, Rynek sztuki, Aukcje
Market analysis, Art market, Auctions
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono podmioty funkcjonujące na rynku dzieł sztuki uwzględniając udziały instytucji aukcyjnych. Omówiono zagadnienie kształtowania się wartości sprzedaży dzieł sztuki na rynku światowym. Scharakteryzowano ilościowy aspekt sprzedaży obejmujący analizę zmian liczby transakcji przeprowadzonych na aukcjach dzieł sztuki. Określono wartość sprzedaży aukcyjnej dzieł sztuki z uwzględnieniem kryterium autorstwa oraz czasu powstania dzieł.

In this paper, the author discusses the main trends on the world art market at the turn of the 20th century. Her analysis addresses several key questions, namely: the organisation of the market in terms of institutions, the volume and value of sales, and the market structure. In the first part of the paper, the author discusses institutions operating on the art market, including auction houses. In this context, she pays particular attention to the number of people employed in the art trading sector. Next, the author discusses the issue of how artworks are valued on the world art market. The analysis was conducted over time and across countries. Thanks to this, it was possible to identify the changing participation of various countries in the art market. In addition, the author discusses the quantitative aspect of sales and analyses the changes in the number of transactions concluded at art auctions. She also analyses the structure of sold works of art, taking into account the criterion of authorship and the time of creation of sold works of art.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Art Market Trends. Tendencies du marche de ľart, Artprice, 2002, 2003, 2004.
  2. Białynicka-Birula J., Analiza rynku dzieł sztuki w Unii Europejskiej w układzie czasowo-przestrzennym, opracowanie cząstkowe badań statutowych 60/KARiBM/2/2005/S/232 [w:] Badania postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, AE w Krakowie, Kraków 2005.
  3. Białynicka-Birula J., Instrumenty oddziaływania na przepływ dzieł sztuki w ramach zintegrowanego rynku Unii Europejskiej, opracowanie cząstkowe badań statutowych 47/ KARiBM/2/5/157 [w:] Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, AE w Krakowie, Kraków 2004.
  4. Hislop’s Art Sales Index, za lata 2002-2005, Worldwide Art Auction Prices, Dunlop Hislop 2002-2005.
  5. The European Art Market in 2002: A Survey, European Fine Art Foundation, Kusin & Company, Helvoirt 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu