BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Jadwiga
Title
Zmiany społeczno-demograficzne i rozwój przedsiębiorczości w gminie Frysztak (woj. Podkarpackie) w latach 1996-2005
Socio-demographic Changes and Enterprising in Frysztak Community (Podkarpackie Voivodship) within 1996-2005
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 42-46, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Przemiany demograficzne, Rozwój społeczny, Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna
Demographic transformation, Social development, Entrepreneurship development, Local entrepreneurship
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Przedstawiono przemiany demograficzne, źródła utrzymania ludności, bezrobocie i rozwój przedsiębiorczości w gminie Frysztak w latach 1996-2005.

The crucial demographic tendencies observed within the period of 1990-2005 in Frysztak community are the following: the decrease of natural growth (from 94 in 1990 down to 10 in 2005), significant shift in the proportion of the number of population in productive, pre- productive and after-productive age (aging of society) and smaller scale of migrations. Significant decrease of agricultural production can also be noted; cattle - by 62%, pigs - 60%. The area of crops dropped by 50% while the partition of fallow lands increased from 0 to 24% of arable land. The introduction of market economy caused dynamic growth of the number of economic subjects of private sector operating within the area of the community (from 253 in 1995 to 488 in 2004). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Makarski S. 1994: Adaptacja gospodarki chłopskiej i jej otoczenia do warunków rynkowych. Warszawa.
  2. Moskal S. 2003: Społeczno-gospodarcze przeobrażenia wsi i problemy rozwoju lokalnego w procesie transformacji systemowej. [W]: Rozwój agrobiznesu na obszarach wiejskich wobec integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo AR w Krakowie, 97-106.
  3. Wiśniowska A. 2006: Statystyczna analiza zmian społeczno-gospodarczych w gminie Frysztak w okresie transformacji. Praca magisterska, AR Kraków, maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu