BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bułkowska Małgorzata
Title
Ocena realizacji programu PROW w Polsce w latach 2004-2006
Evaluation of Implementation of Rural Development Plan 2004-2006 in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 47-51, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Agriculture, Rural development, Village, Modernisation of the rural area, Rural Development Plan
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono najważniejsze wnioski z przebiegu realizacji programu PROW w Polsce w latach 2004-2006. Doświadczenie zdobyte w trakcie wdrażania tego instrumentu polityki rolnej miało pozytywny wpływ na zapoczątkowanie procesu przemian zachodzących w rolnictwie i na obszarach wiejskich, który będzie kontynuowany także w latach 2007-2013. (skróc. oryg. streszcz.)

The aim of the article is to show the main results of PDP Programme implementation in Poland in 2004-2006. The main conclusion is that The PROW programme will primarily contribute to the improvement of the income situation of the rural population, but it will also raise awareness of the need to adjust agricultural holdings to EU hygienic and animal welfare standards and to protect the rural environment. Nevertheless due to the short programming period PROW will not solve the key problems ofPolish rural area, but most measures will be continued in the rural development programme for 2007-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. ARiMR - rok po akcesji. ARiMR, Warszawa.
 2. ARiMR - 2 lata po akcesji. ARiMR, Warszawa.
 3. Łysoń R, Rowiński J. 2006: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. IERiGŻ, Warszawa, s. 9-32.
 4. Niepublikowane dane ARiMR dotyczące realizacji PROW. Wydział Monitoringu, Rzeczowego i Sprawozdawczości PROW, Departament Obsługi Środków Towarzyszących, ARiMR.
 5. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. MRiRW, Warszawa.
 6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. MRiRW, Warszawa.
 7. PROWinki miesięczne. MRiRW, Warszawa.
 8. PROWinki tygodniowe. MRiRW, Warszawa. Rowiński J. 2005: SAPARD - programowanie i realizacja. IERiGŻ, Warszawa, s. 57-70.
 9. Rowiński J. 2006: Koncepcja rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013. Materiały konferencyjne.
 10. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa.
 11. Spis Powszechny. 2002: GUS, Warszawa.
 12. Spis Rolny. 2002: GUS, Warszawa.
 13. Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2004. MRiRW, Warszawa.
 14. Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2005. MRiRW, Warszawa.
 15. Wieliczko B. 2005: Wykorzystanie unijnego wsparcia finansowego dla polskiej wsi rolnictwa w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa.
 16. Wigier M. 2006: Wykorzystanie Funduszy strukturalnych UE. Materiały konferencyjne. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa [www.ierigz.waw.pl].
 17. Zadura-Lichota P. 2005: Zainteresowanie pomocą unijną na obszarach wiejskich w ujęciu regionalnym. Wieś i Rolnictwo, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu