BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobek Adam
Title
Analiza opłacalności sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
The Analysis of Financial Viability on Disposal of Ownership Low and Perpetual Usufruct Law
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 63-68, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gospodarka nieruchomościami, Własność nieruchomości, Użytkowanie wieczyste
Real estate economy, Ownership of real property, Long-term lease
Note
summ.
Abstract
Treścią niniejszej pracy jest metodyczna analizy oceny opłacalności sprzedaży prawa własności nieruchomości, bądź prawa użytkowania wieczystego. Zbadano w jakich przypadkach bardziej opłaca się sprzedać prawo własności, bądź prawo użytkowania wieczystego. (skróc. oryg. streszcz.)

The article presents the analysis of profitability of giving the real estate in perpetual usufruct by The Public Purse and The Units of Territorial Department. The perpetual usufruct law was made on the basis of the empirical formula provided by the following record - The Regulation of the Cabinet in reference to the real estate valuation and the draft of the estimation survey. The giving real estate in perpetual usufruct low is economical unjustified. Almost always The Public Purse, or The Units of Territorial Department waste on giving the real estate in perpetual usufruct in comparison with sale on property. From our analysis results that perpetual usufruct is more profitable than property only for real estate which are given for commercial aim and payments are discounted on 5% rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gniewek E. 2000: Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Warszawa, s. 162-170.
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109).
  3. Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm., tekst jedn.).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu