BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta
Title
Istota i potencjał przedsiębiorstwa rodzinnego w charakterystyce ogólnej oraz opinii klientów
The Essential Quality and the Potential of Family Business in General Characteristics and the Customer's Opinion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 74-80, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne, Rozwój przedsiębiorczości
Small business, Family-owned business, Entrepreneurship development
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę definicji przedsiębiorstwo rodzinę. Uwzględniono zróżnicowanie definicji, dokonano przeglądu badań, w tym własnych nt. rozumienia pojęcia przedsiębiorstwo rodzinne i określenia jego przewagi w stosunku do zwykłych podmiotów rynkowych przez klientów. (oryg. streszcz.)

The article concerns the specificity of the development of family enterprises. He is taking diversifying the definition, the inspection of polish and foreign examinations into consideration. Analysis of the state and dynamics Small and Medium size Enterprises (SME) was used to create the sizes of potential the family business in Poland, in 2000-2004 and reflection above meaning them. The article will aim at presenting also results own examinations concerning permanent and former customers of family enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Davis J.A., Tiaguri R. 1982: Bivalent attributes of the family firm. Owner Managed Business Institute. Santa Barbara, CA, s.62-73. Cyt. za Jeżak J., Popczyk W. 2005: s. 19.
 2. Frishkoff P.A. 1995: Understanding Family Business: What is a family business? Oregon State University, Austin Family Business Program, 15 April, frihkoffbus.orst.pl. Cyt. za Jeżak J., Popczyk W. 2005: s. 19.
 3. Gibiec W. 2006: Charakterystyka firm rodzinnych, cz.l. Biznes rodzinny w praktyce. Wyzwania i Perspektywy, nr 5 - maj [http://www.biznesrodzinny.pl/maj2006.html].
 4. Grzeszak A., Wrabec P. 2007: Wszystko w rodzinie. Polityka, nr 7 (2592), 17 luty, s. 46-48.
 5. Guliński J. 2000: Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Innowacje nr 9, Strona internetowa z 24.03.2007 [http://www.gazetainnowacje.pl/innowacje9/stronal3.htm].
 6. Jaffe D.T. 1990: Working with ones you love: Conflict resolution and problem solving strategies for a successfull business. Burceley. CA, Conari, s.27-38. Cyt. za Jeżak J., Popczyk W. 2005: s.19.
 7. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. 2004: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 344.
 8. Lipiec J. 2006: Polski przedsiębiorca rodzinny - wyniki badań. Katedra Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Biznes rodzinny w praktyce. Wyzwania i Perspektywy, nr 2 - luty [http://www.biznesrodzin- ny.pl/maj2006.html].
 9. Rocznik statystyczny. 2004. 2005: GUS, Warszawa.
 10. Rocznik statystyczny województw. 2006: GUS, Warszawa, s. 652.
 11. Safin K. 1991: Przedsiębiorstwa rodzinne. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5.
 12. Sochan J. 2004: Charakterystyka i znaczenie sektora MŚP w Polsce. SKN Finansów Przedsiębiorstwa. Strona internetowa z 3 stycznia 2004 roku AEISEC SGH w Warszawie [www.centrumwiedzy.edu.pl/inde- xphp?option=com_content&task=view&id=706&Ited=96].
 13. Thornton G. 2004: Biznes rodzinny. Wydawnictwo Helion, Gliwice, s.10.
 14. Województwo Małopolskie. Podregiony 2004. GUS 2005.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu