BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmiecik-Kiszka Zofia, Luty Lidia
Title
Żywotność przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej
Survival of Firms under Conditions of Market Economy
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 143-147, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Podmioty gospodarcze
Enterprises, Enterprises functioning in the market, Business entity
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano żywotność prywatnych przedsiębiorstw zarejestrowanych w gminie Dobczyce w 1990-1992, które przetrwały lub zostały zlikwidowane do roku 2005. Długość funkcjonowania na rynku określono w miesiącach. Średnio żywotność przedsiębiorstw kształtowała się na poziomie 50 miesięcy, dłuższej działało (181 miesięcy) przedsiębiorstwo handlowe zarejestrowane w pierwszym roku po rozpoczęciu transformacji gospodarczej. (oryg. streszcz.)

Survival of private firms in the gmina of Dobczyce was defined in the months of their existence on the market. Those subjects were analyzed, which were registered during the first years of economic transformation (1990-1992) and survived or were deleted from the records until year 2005. Most of registered firms in the gmina of Dobczyce are the family-firms. During these three years there were registered 348 private firms and until year 2005 there were deleted 240, that is 69%. Over 60% firms were acting less than five years. Average period of life in the analyzed test was not exceeding 50 months and the longest one was 181 months. In all sort of undertaken activites there were firms with shorter period than one year, what speaks for randomness and even speaks for . Very often local businessmen await help from authorities and self-governments acting on given level to fight back periodical difficulties and strengthen their own standing on the market. This kind of cooperation could add lo extension of firms' survival and to permanent growth of given gmina. (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M., Zając J. 2006: Pozarolniczą działalność gospodarcza jako czynnik stymulujący zmiany struktury agrarnej. [W]: Potencjał rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 19-26.
  2. Kukuła K. 1998: Elementy statystyki w zadaniach. PWN, Warszawa, s. 10-14.
  3. Urban S. 2004: Marketing terytorialny jako czynnik pobudzający przedsiębiorczość. [W]: Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 38-48.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu