BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Judzińska Agnieszka
Title
Podstawowe działy gospodarki żywnościowej w Polsce i w innych nowych krajach członkowskich
Main Sectors of Nutritive Economic among Poland other New Member States
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 103-108, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Struktura produkcji rolniczej, Produkcja zboża, Produkcja mleka, Rynek mięsny
Food economy, Agricultural production structure, Corn productions, Milk production, Meat market
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autorka porównała sytuację gospodarki żywnościowej Polski oraz pozostałych, przyjętych w 2004 roku do Wspólnoty nowych krajów członkowskich. Przedstawiła strukturę, poziom produkcji oraz handlu zagranicznego trzech głównych sektorów rolno-spożywczych, tj. zbożowo-paszowego, mleczarskiego oraz mięsnego.

The article compares situation of food sector among Poland and other new member states. It presents structure, level of production and trade in three main benches of nutritive economy: grain, milk and meat sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Seremak-Bulge J. 2006: Produkcja mleka. Rynek mleka, IERiGŻ-PIB, Warszawa, październik.
  2. Urban R. 2005: Polska gospodarka mięsna po wejściu do UE. Gospodarka Mięsna. Sigma-Not, Warszawa, grudzień.
  3. ZMP Marktbilanz: Milch 2006: Vieh und Fleisch.
  4. Dane GUS.
  5. Dane FEFAC, COCERAL.
  6. Dane FAO www.faostat.fao.org.
  7. Dane EUROSTAT i COMEXT www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu