BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słomińska Bożena
Title
Kierunki ewolucji kanałów dystrybucji artykułów konsumpcyjnych w Polsce
Directions of evolution of consumer goods distribution channels in Poland
Source
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 6, s. 16-21
Keyword
Artykuły konsumpcyjne, Dystrybucja, Kanały dystrybucji, Strategia przedsiębiorstwa
Article of consumption, Distribution, Distribution channels, Corporation strategies
Abstract
Zdaniem autorki, postępujące procesy globalizacji, napływ inwestycji zagranicznych oraz dynamicznie wzrastające w ostatnich latach spożycie w trwały sposób rewolucjonizują krajowe kanały sprzedaży, kształtując ich kierunki rozwoju w podobny sposób jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. W zmieniającej się strukturze kanałów dystrybucji autorka wyróżnia cztery zasadnicze trendy: rozwój dostaw bezpośrednich, inicjowany przez obiekty wielkopowierzchniowe i sieci handlowe (zagraniczne i krajowe) dążące do skracania łańcuchów dostaw i eliminowania pośredników; rozwój regionalnych oraz dużych ponadregionalnych dystrybutorów budujących własne sieci detaliczne lub/i wiążących się z już funkcjonującymi atrakcyjnymi sieciami sprzedaży detalicznej, a także wprowadzającymi do obrotu marki własne; działania producentów rozwijających i umacniających własne kanały sprzedaży; wirtualnych kanałów sprzedaży.

The ongoing processes of globalisation, foreign investment inflow and dynamically growing recently consumption are permanently revolutionising the domestic sales channels, forming them in a similar way as it takes place in other countries of the European Union. This is manifested in a further growth of direct supplies, in development and consolidation of the wholesale market, in growth of the role of logistic operators and in strengthening their own sales channels by manufacturers. There are also developing virtual enterprises in form of e-shops as well as there is quickly growing value of sales carried out in this channel. In result, we deal in the market with a great differentiation of sales channels, in adjustment to the subject structure of trade that has for years been dominated by small formats. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Branża z perspektywami (wywiad z G. Szyszką, Dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania), "Handlowiec" 2008, wrzesień.
  2. CEDC patrzy na Wschód (wywiad z W.V. Carey'em, Prezesem CEDC), "Handlowiec" 2008, sierpień.
  3. M. Fura, Aż l tyś. sklepów powstało w sieci w ciągu pól roku, "Gazeta Prawna" z 26 czerwca 2008.
  4. Hipermarkety szybko wypierają z rynku małe osiedlowe warzywniaki. Raport branżowy, "Gazeta Prawna" z 27 grudnia 2007.
  5. Raport IAB Polska Internet 2007. Polska. Europa. Świat (iabpolska.pl/imagme/Raporty/raport_iab2007.pdf).
  6. Rynek wewnętrzny w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
  7. M. Szymula, Reakcje chemiczno-kosmetyczne, "Handlowiec" 2008, wrzesień.
  8. M. Szymula, Sprzedawać u siebie, "Handlowiec" 2008, marzec.
  9. B. Trochymiak, Firmy logistyczne poszukują nowych obszarów działalności, "Gazeta Prawna" z 31 stycznia 2008.
  10. www.bankier.pl
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu