BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawczyński Rafał (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Rogoda Bogdan (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa
The Role of the Academic Community in Promoting New Technologies (on the Example of Kraków)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 29-46, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Nowe technologie, Nauka, Transfer technologii, Innowacyjność, Park nauki i technologii, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
High-tech, Science, Technology transfer (TT), Innovative character, Science and Technology Park, Economic literature analysis
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W opracowaniu przedstawiono rolę, jaką pełnią krakowskie ośrodki naukowe oraz indywidualnie pracownicy naukowi w rozwoju nowych technologii i transferowaniu ich do biznesu. Zaprezentowano inicjatywę krakowskiego środowiska naukowego - powołanie Krakowskiego Parku Technologicznego, oraz omówiono związki środowiska akademickiego z biznesem.

The contemporary economy develops and expands through information technology and modern technology generally. Sectors based on advanced technology have a higher than average return on capital invested. But Polish firms are limited in the developmental research they can conduct themselves - only one third of R&D expenditure in Poland comes from private capital. There is therefore a growing role for public universities and the acadmic community to elaborate new technology and make it available to business. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Acs Z.J., Small Firms and Economic Growth [w:] Small Business in the Modern Economy, P.H. Admiral (ed), Blackwell Publ. Inc.; Cambridge, Oxford, 1996.
 2. Acs Z.J., Audretsch D.B., Feldman M.P., R&D Spillovers and Recipient Firm Size, "Review of Economics and Statistics" 1994, vol. 76.
 3. Czynniki sukcesu inkubatorów i parków technologicznych w Polsce, pod red. W. Boruckiego i W. Przybylskiej-Kapuścińskiej, Poznań 1995.
 4. Dobiegała-Korona B., Ocena poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, GUS, Warszawa 1998.
 6. Industry Clusters. Progress Report, Department of Economic and Community Development, Hartford, February 2001.
 7. Karmowska-Kuźniarska J., Park nauki i technologii w Krakowie - marzenie czy konieczność?, "Alma Mater" 1996, nr 1.
 8. Kasiewicz S., Strategie operacyjne [w:] Strategie rozwoju firmy, IFGN SGH, Warszawa 1996.
 9. Krzysztofiak K., Nowe zasady inwestowania w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej [w:] "Krzemowa Dolina" w Krakowie, materiały konferencyjne. Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Kraków 2001.
 10. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Maszek M., Mała i średnia przedsiębiorczość szansą dla rodzimego High Tech, "Boss - Gospodarka. Tygodniowy Przegląd Ekonomiczno-Finansowy" 1999, nr 25.
 12. Nachlik E., Środowisko naukowe i akademickie Krakowa zapleczem dla sektora wysokich technologii [w:] "Krzemowa Dolina" w Krakowie, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Kraków 2001.
 13. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. z 1997 r., nr 135, poz. 912.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. z 1999 r., nr 16, poz. 143
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Dz.U. z 2000 r., nr 115, poz. 1199.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. z 2001 r., nr 30, poz. 330.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. z 2001 r., nr 107, poz. 1171.
 19. Schanze T., Transfer technologii w Anglii, "Innowacje" 2000, nr 7.
 20. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 21. Tomaszek W., Namiastka pierwiastka, czyli rzecz o krzemowej dolinie w Krakowie, "Nowe Państwo" 2000, nr 43.
 22. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J., Nauka i technika dla rozwoju, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1997.
 23. Wierzbicki A., Integracja Polski ze wspólnotą euroatlantycką wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 1.
 24. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu