BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Wybrane działania z zakresu merchandisingu handlowego w opinii polskich nabywców finalnych
Some activities in the area of trade merchandising in the opinion of Polish final customers
Source
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 6, s. 44-49
Keyword
Decyzje konsumenckie, Strategia sprzedaży, Formy sprzedaży, Merchandising
Consumer decision, Sales strategy, Forms of sales, Merchandising
Abstract
Autorka twierdzi, że jednym z kluczowych czynników decydujących o skuteczności działań merchandisingowych jest zmiana mentalności handlowców, która stanowi niezbędną podstawę do przekształcenia nadal często stosowanej orientacji sprzedażowej na nowoczesną orientację marketingową. Jej zdaniem myślenie jedynie przez pryzmat intensyfikowania sprzedaży w praktyce jest bowiem równoznaczne z przedmiotowym traktowaniem klientów, co nie sprzyja budowaniu ich lojalnych postaw i zachowań. Autorka przekonuje, że traktowanie nabywców jak prawdziwych partnerów jest jedynym rozwiązaniem przynoszącym efekty w perspektywie długookresowej, gdyż będą wówczas ponawiać zakupy w konkretnej placówce, tym samym wpływając na jej wyniki sprzedażowe.

In her article, the author presents the subject matters of trade merchandising. Based on results of field empirical research, the author discussed the way of perceiving the selected merchandising forms by final customers. She paid attention to the factors deciding selection by respondents of specific trade outlets and products in the product offer available therein. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu