BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskiewicz Lucyna
Title
Konsumpcja w gospodarstwach domowych Austrii - różnice regionalne
Consumption in households in Austria. Regional differences
Source
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 6, s. 50-57
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Rozwój regionalny, Statystyka regionalna, Produkt krajowy brutto (PKB)
Consumption in household, Regional development, Regional statistics, Gross domestic product (GDP)
Note
Zawiera tabele: [1] Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) w Austrii wg regionów w latach 1999 oraz 2003-2005, [2] PKB na 1 mieszkańca Austrii wg regionów w latach 1999 oraz 2003-2005, [3] Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w Austrii wg regionów w latach 1999, 2003 i 2005 (w %), [4] Dochód do dyspozycji brutto na 1 mieszkańca w sektorze gospodarstw domowych w Austrii wg regionów w latach 1999, 2003 i 2005, [5] Struktura wydatków konsumpcyjnych w Austrii wg regionów w latach 1999 i 2005.
Country
Austria
Austria
Abstract
Autorka zauważa, że w gospodarstwach domowych w Austrii występują dość znaczne różnice regionalne w poziomie i strukturze wydatków konsumpcyjnych. Ograniczenie wydatków niezbędnych (na żywność i utrzymanie mieszkania) wpłynęło jej zdaniem na poprawę zaspokojenia pozostałych grup potrzeb konsumpcyjnych prawie we wszystkich regionach kraju. Jednocześnie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych z poszczególnych krajów związkowych wskazują, że stosunkowo najmniej korzystne wzory konsumpcji realizowane są przez gospodarstwa z Burgenlandu, Karyntii i Styrii. Pozytywne zmiany w konsumpcji w badanym okresie zaszły zwłaszcza w gospodarstwach domowych z Tyrolu i Salzburga, aczkolwiek w najlepszej sytuacji pod względem realizowanej konsumpcji są gospodarstwa domowe mieszkające w regionie wiedeńskim – podsumowuje autorka.

Austria belongs to the richest and economically most stable countries of the European Union. Nevertheless, there can be noted regional differences both in socioeconomic development and in consumption held by households. Regional differences in consumption are reflected in the level and pattern of expenditure. Household budget surveys show that the most favourable situation in terms of consumption is in case of households from the Vienna region, and worse situation is in case of families living in Burgenland, Carinthia and Styria. One may also note favourable changes occurred in consumption over the years covered by the survey, particularly among households residing in Tyrol and Salzburg. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu