BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Zbigniew (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zmiany zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw przejętych w procesach prywatyzacji (na przykładzie województwa małopolskiego)
Changes in the Competitive Behaviour of Firms Acquired in the Privatisation Process (on the Example of the Małopolskie Voivodeship)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 65-76, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zachowania konkurencyjne, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Prywatyzacja, Zarządzanie strategiczne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Competitive behaviour, Enterprise competitiveness, Privatisation, Strategic management, Enterprise innovation
Note
summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Zadaniem artykułu jest próba ukazania zmian zachowań konkurencyjnych przejętych przedsiębiorstw w województwie małopolskim. Przedstawiono także opinie menedżerów firm uczestniczących w procesach przejęć a dotyczących ewentualnych korzyści, jakie firmie przejmowanej może przynieść uczestnictwo w procesie przejęcia.

The article attempts to portray the current situation of firms in the Małopolskie voivodeship that have participated in the acquisition process, and collates the opinions of their mangers concerning the benefits of finding a strategic investor. These benefits should be connected with changes in competitive capacity. The third section of the study presents the trajectories of change in such areas as assessing sectoral attractiveness and research into competitors, ease and latitude in taking strategic decisions, innovation and the implementation of advanced technologies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa-Kraków 2001.
  2. Bednarczyk M., Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicje strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, TNOiK, Wrocław 1999.
  3. Churchil N.C., Lewis V.L., The Five Stages of Small Business Growth, "Harvard Review" 1983, May-June.
  4. Diniz E., Web Banking in USA, www.arraydev.com/commerce/JIBC z 21 listopada 2001.
  5. Michalik Z., Mika L., Znaczenie przejęć i prywatyzacji przedsiębiorstw w budowie zdolności do konkurowania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 609, Kraków 2002.
  6. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu