BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pociecha Józef (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Statystyczne metody konstruowania agregatowej miary jakości w strategii produktu
Statistical Methods for Constructing an Aggregate Measure of Quality in Product Strategy
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 23-26, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Strategia produktu, Syntetyczny miernik, Jakość wyrobów
Product strategy, Synthetic meter, Quality of product
Note
summ.
Abstract
Autor poruszył zagadnienia pomiaru wartości użytkowej i jakości produktu. O ile wartość użytkowa może być cechą bezpośrednio mierzalną, o tyle jakość jest cechą, która nie jest mierzalna w prosty sposób. Do jej określenia służą syntetyczne mierniki jakości.

Product quality is not a feature that can be measured directly. It represents an aggregate of specific and utilisable features. Using multi-dimensional comparative analysis - a branch of taxonomy - as his basis, the author has devised a method for creating composite aggregate features which define product quality. In this article, the author offers a procedure for constructing such composite features. This procedures requires solving such methodological problems as: the choice of diagnostic features describing product quality; the choice of a formula for standardising features; the problem of how to evaluate the importance of different features; and the problem of adopting an appropriate aggregation formula. The author describes these problems in a formalised statistical framework. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu