BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Potocki Arkadiusz (Wydział Zarządzania)
Title
Wstęp do typologii kultur organizacyjnych
Towards a Typology of Organisational Culture
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 626, s. 57-76, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kultura organizacji, Kultura przedsiębiorstwa, Model przedsiębiorstwa
Corporate culture, Culture of enterprise, Model of enterprise
Abstract
W artykule przedstawiono typologie kultur organizacyjnych opartych na jednym kryterium klasyfikacyjnym. oraz ich wielowymiarowe modele. W pracy odniesiono się również do idei H. I. Ansoff`a i C. Sikorskiego. W zakończeniu podkreślono, że zarys opracowanej typologii kultury organizacyjnej może być przydatny w kształtowaniu pożądanej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.

Where securing competitive advantage is concerned more and more attention is now being turned to organisational culture. Indeed, more and more material is appearing in the literature that addresses this particular management method and that describes the various types of organisational culture. The article reviews selected models, including both general typologies and fully developed typologies of organisational culture models. Here the article refers to the ideas of H.I. Ansoff and C. Sikorski. The article also outlines development procedures for organisational culture in the firm. Among these is the idea of adapting "ideal" solutions from other firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I. [1985], Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa
 2. Hofstede G. [2000], Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 3. Krupińska G., Stobińska K. [1997], Konfucjański dynamizm, czyli zarządzanie kulturą w korporacji ponadnarodowej, "Personel", nr 3.
 4. Masłyk-Musiał E. [1997], Wpływ różnorodności kulturowej na style zarządzania w przedsiębiorstwach europejskich, "Personel", nr 3.
 5. Mikułowski Pomorski J. [1999], Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 6. Romanowska M., Jarosiński M. [2001], Kultura organizacji [w:] Podstawy organizacji i zarządzania, pod red. M. Romanowskiej, Difin, Warszawa.
 7. Sikorski C. [1986], Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, IWZZ, Warszawa.
 8. Sikorski C. [1988], Badania kultury organizacyjnej kadry kierowniczej, "Przegląd Organizacji", nr 7.
 9. Steinmann H., Kamiński R. [2001], Miękka kultura przedsiębiorstwa a teoria zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 10. Steinmann H., Schreyogg G. [1998], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 11. Stoner J., Freeman R., Gilbert D. Jr [2001], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 12. Ulrich D. [2001], Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 13. Zbiegień-Maciąg L. [1999], Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu