BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najda Marta (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku
Changes in the Competitive Behaviour of Banks on the Małopolska Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 622, s. 77-92, bibliogr 15 poz.
Keyword
Zachowania konkurencyjne, Sektor bankowy
Competitive behaviour, Banking sector
Note
summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
W zmieniającym się środowisku politycznym, społecznym i ekonomicznym o sukcesie rynkowym banków decyduje długoterminowa, efektywna polityka zarządzania konkurencyjnością. W artykule zaprezentowano zachowania konkurencyjne małopolskich banków wynikające ze zmian zachodzących na rynku lokalnym i światowym.

In a turbulent and changing economic, social and political environment the market success of a bank is decided in the long term by an effective policy for managing the organisation`s competitiveness. This is an interactive process of strategic thinking, the implementation of strategy based on innovation and quality, and the application of advanced information technology. In the study, changes in the competitive behaviour of banks in Małopolska are presented as a consequence of changes occurring on both local and global markets. The aim of the analysis is to understand how banking institutions function in conditions of rising competitive pressure in the sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk M., Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicje strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, TNOiK, Wrocław 1999.
 2. Bednarczyk M., Zmiany w polityce konkurowania na rynku usług bankowych [w:] Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego, MCRD, Kraków 1999.
 3. Bednarczyk M., Rogoda B., Marketingowa orientacja banku lokalnego [w:] Problematyka zarządzania marketingowego, TNOiK, Poznań 1995.
 4. Canals J., Strategie konkurowania w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
 5. Dz.U.nr 106, poz. 1150.
 6. Grzegorczyk W., Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1997.
 7. Koniunktura w placówkach bankowych w 2000 r., IBnGR.
 8. Miklaszewska E., Global Tendencies and Changes in East European Banking, MCRD, Kraków 1998.
 9. Miklaszewska E., Wpływ konkurencji na strukturę rynku i strategie banków [w:] Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego, MCRD, Kraków 1999.
 10. Pieronkiewicz H., Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego [w:] Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego, MCRD, Kraków 1999.
 11. Skat-Rordam P., Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001.
 12. Solarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Pol text, Warszawa 1997.
 13. Sytuacja finansowa banków w 1999 r., 2000 r., raporty Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.
 14. Zawadzka Z., Aktualne tendencje w bankowości światowej [w:] Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, pod red. W.L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2001.
 15. Zmierzch spiżowych banków, http://www.e-bm.pl z 9 marca 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu