BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dugiel Wanda
Title
Pozycja gospodarcza Polski na tle innych państw Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne (1)
Poland's economic position against the background of EU countries - macroeconomic approach (1)
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 3, s. 22-27
Keyword
Sytuacja makroekonomiczna, Wzrost gospodarczy, Produktywność, Koszty pracy, Produkcja przemysłowa, Analiza porównawcza
Macroeconomic situation, Economic growth, Productivity, Labour costs, Industrial production, Comparative analysis
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie oceny pozycji gospodarczej Polski na tle rozszerzonej Unii Europejskiej, w szczególności nowych jej członków (UE - 12). W porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej w ostatnich kilku latach Polska wykazała się wysokim tempem wzrostu gospodarczego, odrabiając po 1989 r. dystans rozwojowy zarówno w stosunku do krajów UE -15, jak i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, przechodzących transformację gospodarczą. Poczynając od 2004 r., Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Pozytywne tendencje rozwojowe wystąpiły również w pozostałych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w republikach nadbałtyckich, Słowacji, Rumunii, Czechach. Szybszy rozwój gospodarczy Polski doprowadził do wzrostu poziomu dochodu 'per capita', który nadal jednak pozostaje na bardzo niskim poziomie w stosunku średniej UE-15. Ostatnie lata okazały się także bardzo korzystne dla poprawy finansów publicznych poszczególnych krajów i zmniejszenia w większości z nich ich deficytu budżetowego. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present the evaluation of Poland's economic position against a background of the enlarged EU and particularly of its new Member States (EU-12).In comparison EU Member States, Poland has experienced a high economic growth rate, catching up in terms of development gap after 1989 both with EU-15 and Eastern & Central European countries, due to its economic transformation. Beginning in 2004, Poland has been among countries of fastest development scale within the EU. Positive tendencies have also occurred in other EU Member States, especially in the Baltic countries, Slovakia, Romania and the Czech Republic. Poland's faster economic growth has led to the growth of per capita income level. However, it still remains at a very low level as compared with EU-15 average. Recent years have also been successful in terms of public finances in particular countries, as well as in the majority of them in terms of their budget deficits. Poland is yet a medium-developed country and there is still a long way to go in order to catch up with the EU-15 living standard. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2006 roku. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007, s. 12-13.
  2. J.D. Gwartney, R.A. Lawson, Economic Freedom of the World: 2007 Annual Report, The Fräser Institute, Economic Freedom Network, Canada 2007, s. 14.
  3. Stan koniunktury makroekonomicznej w W kwartale 2007 roku w Polsce oraz prognozy na lata 2008-2009, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu