BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Senkus Piotr J.
Title
"Nowy ogólny styl życia" wielowymiarowa analiza segmentacyjna konsumentów
New Generic Lifestyle the Multidimensional Consumer Segmentation Analysis
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 264-269, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Segmentacja rynku, Konsument, Preferencje konsumenta, Metody badań konsumenckich, Analiza wielowymiarowa
Market segmentation, Consumer, Consumer preferences, Methods of consumer research, Multi-dimensional analysis
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił badania nad nowymi metodami segmentacji konsumentów, przy uwzględnieniu szerokiego spektrum cech różnicujących ich poszczególne grupy. Zaprezentował metodę segmentacji konsumentów tzw. "New Generic Lifestyle" opracowaną na podstawie analizy dorobku z zakresu segmentacji konsumentów, przy wykorzystaniu koncepcji stylu życia.

The paper presents the method of the consumer segmentation analysis based on the concept of the Lifestyle developed in Psychology and Sociology. The Lifestyle concept was adopted to segmentation of the food consumers in Poland. The research has covered over 1670 respondents and led to distinguish fife consumer segments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Grudzewski Wm, Hejduk I. 2004: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa.
  2. Grunert K.G., Brunsř K., Bisp S. 1993: Food-related life style: Development of a cross-culturally valid instrument for market surveillance. MAPP, Aarhus.
  3. Kotler P. I Armstrong G. 2002: Marketing Podręcznik europejski. PWE, Warszawa.
  4. Kotler P. 1999: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  5. Semenik, Richard J., Bamossy G. 2003: Principles of Marketing: A Global Perspective. South Western College Publishing.
  6. Senks P. 2007: Style życia z konsumpcja żywności w Polsce. Rozprawa doktorska. Warszawa, SGGW.
  7. Szwacka-Salmonowicz J. 2003: Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wyd. SGGW Warszawa 2003.
  8. Veal A. J. 2000: Leisure and lifestyle, School of Leisure, Sport & Tourism. University of Technology Sydney.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu