BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta
Title
Zastosowanie indeksu nierówności wskaźników ekonomicznych w ocenie działalności banku
The Application of Economic Efficiency Model to Estimate Financial Results of a Bank
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 9 (1209), s. 149-155, tab., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
Keyword
Sytuacja finansowa, Banki, Wynik finansowy, Efektywność gospodarowania, Analiza ekonomiczna
Financial situation, Banks, Financial performance, Business efficiency, Economic analysis
Note
summ.
Company
Fortis Bank Polska S.A., ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA
, ,
Abstract
Przedstawiono możliwość zastosowania modelu efektywności gospodarowania w ocenie wyników finansowych banku. Omówiono rolę modelu efektywności gospodarowania w analizie ekonomicznej. Na przykładzie trzech banków (Fortis Bank S.A., ING Bank Śląski i Millennium Bank) dokonano oceny efektywności działania z wykorzystaniem modelu efektywności gospodarowania.

The paper aims at presenting the possibilities of applying the economic efficiency model to estimate the financial situation of a bank. In the research, the quantifiable and qualitative forms of the model were used. The following banks were evaluated: Fortis S.A., Bank Śląski ING S.A., and Millennium Bank. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Kreso, Szczecin 2001.
  2. Urbańczyk E., Jurek M., Wielokierunkowa analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu