BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajszczuk Karol
Title
Wybrane aspekty logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie rolniczym
Some Chosen Aspects of Logistics Distribution in Agricultural Enterprise
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 223-228, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Logistyka dystrybucji, Obsługa klienta, Rachunek kosztów działań
Agricultural enterprises, Distribution logistics, Customer service, Activity Based Costing (ABC)
Note
summ.
Abstract
Autor dokonał kategoryzacji odbiorców według wnoszonego dla firmy zysku i na tej podstawie zaproponował wiele strategii w obsłudze tychże odbiorców w wybranym przedsiębiorstwie rolniczym. Ponadto, przeanalizował sezonowość dystrybucji w poszczególnych rodzajach produkcji w aspekcie posiadanej infrastruktury logistycznej.

In this paper, some chosen aspects of logistics distribution in the agricultural enterprise were analyzed. Based on the analysis, three main categories of customers can be distinguished: with high (A), middle (B) and low (C) priority cooperation. Also there are noticed some customers categorized between A and B and B and C with different strategy to service them. Also there is noticed that logistics infrastructure - particularly warehouses plays a very important role in distribution of agricultural products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Blaik P. 2001: Logistyka. PWE, Warszawa.
  2. Christopher M. 2000: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa.
  3. Coyle J., Bardi E., Langley C.J. 2002: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa.
  4. Gołembska E. 2002: Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa.
  5. Krawczyk S. 2001: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa.
  6. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. 1999: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE.
  7. Wajszczuk K. 2006: Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie rolno-ogrodniczym w sferze zaopatrzenia i dystrybucji. PTPN Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Tom 100:273-286.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu