BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ejdys Joanna
Title
Znormalizowane podejście do zarządzania jakością, środowiskiem i BHP
Normalized approach to quality, environmental management and work safety
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 11, s. 47-55, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Zarządzanie środowiskiem, Badania naukowe, System zarządzania BHP
Quality management, Environmental management, Scientific research, Health and safety management system
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań autorki przeprowadzonych wśród pracowników trzech polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytania: 1. W jakim stopniu pracownicy firmy są świadomi istniejących systemów ISO? 2. Jakie zauważają korzyści związane z systemami ISO? 3. Czy świadomość pracownika zależy od czasu zatrudnienia w firmie, stanowiska lub wykształcenia? (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of the author's research conducted among all employees in three Polish enterprises in the field of quality, environmental and safety management systems. Main goals of the research were to find answers to the following three questions: 1. How aware are employees of ISO systems existing in their enterprise? 2. What kind of benefits of ISO systems do they perceive? 3. Does employees' awareness depend on period of employment, position in the company or level of education? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Glaser, A. L. Strauss, Discovery the Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine, Chicago 1967.
  2. P. Grudowski, Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007.
  3. P. Jedynak, Ocena znormalizowanych systemów zarządzania w polskich organizacjach. Instrumenty i uwarunkowania wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
  4. P. Martin, B. Turner, Grounded Theory and Organizational Research, The Journal of Applied Behavioral Science 1986, 22.
  5. A. L. Strauss, Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
  6. A. L. Strauss, J. Corbin, Grounded Theory in Practice, Sage, Thousand Oaks 1997.
  7. The Global Use of Environmental Management System by Small Land Medium Enterprises. Executive Report from ISO/TC207/SC1/Strategic SME Group, May 2005.
  8. B. Turner, The Use of Grounded Theory for the Qualitative Analysis of Organizational Behavior, Journal of Management Studies 1983, 20.
  9. M. Urbaniak, Korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarządzania, Problemy Jakości 2006, nr7, s. 21.
  10. R. Yin, Case Study Research. Design and Methods, Sage Publications, Newbury Park- London-New Delhi 1989.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu