BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Magdoń Antoni
Title
Bankowość spółdzielcza w Polsce
Cooperative banking in Poland
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 11, s. 79-84, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Bankowość, Spółdzielczość bankowa, Banki spółdzielcze
Banking, Banking cooperative, Cooperative banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Banki spółdzielcze w Polsce dążą obecnie do konsolidacji w celu zwiększania podstawowych wartości, takich jak suma bilansowa czy kapitały własne. W konsekwencji ten segment branży staje się mniej zdywersyfikowany w porównaniu do pozostałych banków komercyjnych. Banki spółdzielcze stają się klasyczną jednorodną grupą silnych lokalnych banków, co zbliża je do tego typu banków w innych krajach UE. (abstrakt oryginalny)

Nowadays cooperative banks in Poland tend to consolidate in order to increase the average, basic values (balance sum, prime funds). Consequently, this sector will be by far less diversified than the sector of the commercial banks. Cooperative banks are transforming into a classic, homogeneous group of powerful local banks, known in the countries of the European Union, which supply the bank system with funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
  3. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
  4. Banki spółdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, Wyd. NBP, Warszawa, marzec 2006.
  5. www.bs.net.pl
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu